Metni Alâka – Mahmud el-Entâkî

Metni Alâka, Mahmud el-Entâkî’nin hakikat ile mecaz mânâlar arasındaki alakaları konu edinen Belâgat ilmine dair yazmış olduğu eseridir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A

Metni Alâka, Mahmud el-Entâkî’nin hakikat ile mecaz mânâlar arasındaki alakaları konu edinen Belâgat ilmine dair yazmış olduğu eseridir.

Kimler Öğrenmeli?

N/A

Bu Dersle Ne Öğreneceksiniz?

N/A