Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin Ulemâya Hürmet ve Nusreti

Mahmud Efendi Hazretleri Ulemâya ve talebelere çok hürmet eder hallerine ihtimam gösterir ve onların müşkilleriyle bizzat ilgilenirdi. İlmiyle âmil olmayan âlimlere olsun, mücerred hâfızlara olsun son derece tâzim eder huzuruna girdiklerinde ayağa kalkar uğurlarken kapıya kadar refâkat eder hatta arabada dahi ön koltukta oturan hâfız ise ayaklarını ona doğru uzatmaz derli toplu otururdu.

Okuyanlara ve okutanlara maddî ve mânevî yardım etmekte elinden gelen her türlü imkânı kullanırdı.

1962 yılında ders halkasına katılan Konyalı bir talebesi şöyle anlatmaktadır: “Fatih’te müezzindim. Sabah namazından sonra İsmailağa’ya gider, öğleye kadar Hoca Efendi’den ders okurdum. Öğleden sonra da müzâkere ve mutâlaa ile ilgilenirdim. Beş tane çocuğum vardı. Evin kirasını ödemekte de zorlanıyordum. Ek işte çalışmaya karar verdim. Bunun için ders okumayı bırakmam gerekiyordu. Bir gün dersten sonra Hoca Efendi’ye durumu arz ettim. Çok müteessir oldu. Bana beklememi söyleyip, kendisi kalkıp evine gitti, hanımının bileziklerinden üç tane alıp geldi. “Al, bunlar sana hediyemizdir. Bozdur kiranı öde, lâkin dersten geri kalma” dedi.”